Porady fachowców


 • Sterownik Timel SKZP-02 (ogólne ustawienia i porady)
  1. Szybki start

  1. Podłączenie regulatora pokojowego dwustanowego

  1. Programy czasowe

 • Potencjał podajnika

  Potencjał podajnika to ilość podanego paliwa jaką podajnik poda na godzinę ciągłej pracy. Aby dokładnie zmierzyć taką ilość wystarczy włączyć podajnik na 10 min i zważyć ilość wypchniętego paliwa. Wynik należy pomnożyć przez 6 i otrzymamy wydajność godzinową.

  Potenjał podajnika w zalezności od mocy kotła i palnika:

  • Kotły 7 kW od 5 do 5,5 kg/h
  • Kotły 11 kW, 14 kW, 19 kW, 25 kW, 38 kW (silnik 120 W), 50 kW (silnik 120 W) od 15 kg do 16 kg/h 
  • Kotły 38 kW, 50 kW ( silnik 180 W 1:3) od 48 do 52 kg/h lub z silnikiem 120 W od 15 kg do 16 kg/h 

   

 • Deflektor - funkcja i wysokość montażu

  Deflektor od podajnika pełni głównie dwie funkcje. Służy do dopalania cząstek lotnych oraz służy do rozbijania płomienia aby szerszym strumieniem trafiał na wymiennik. Powinien wisieć na wysokości ok. 10-15 cm od górnego poziomu żaru. Dotyczy to wszystkich naszych modeli podajników o mocy do 60 kW. Przy podajnikach większych należy dodać ok. 5-8 cm. Deflektor jako część eksploatacyjna nie podlega gwarancji i można go u nas dokupić. Aby tego dokonać prosimy przejść do działu oferta. Szczegóły »

 • Parametry sterownika (Tigra i Negros) - kotły KWM-SGR

  Poniższe tabele dotyczą ustawień kotłów c.o. ze sterownikiem Tigra lub Negros (z ręcznym ustawieniem parametrów kotła oraz palnika). Opalanych ekogroszkiem lub pelletem z zamontowanym standardowym podajnikiem  wielopaliwowym Eko-pal z napędem o prędkości obrotowej ślimaka - 1 obr./min.

  W przypadku kotła z napędem 2,1 obr./min oraz 3 obr./min należy "czas podawania" odpowiednio podzielić przez 2 lub 3 inne parametry ustawienia sterownika pozostają bez zmian.

  Uwaga: przed przystąpieniem do konfiguracji sterownika należy odczytać z silnika informacje o ilości obr./min.  - (1 obr./min) lub (2,1 obr./min).

  Uwaga: wszystkie nasze kotły do mocy 30 kW mogą być wyposażone w napęd o prędkości obr. ślmaka 1 oraz 2,1 obr./min w zależności od zamówienia. Tylko kotły o dużej mocy (75 kW - 100 kW) mogą być wyposażone w napęd o prędkości obrotowej ślimaka 3,4, 5 obr./min i wtedy ustawienia sterownika dobiera się indywidualnie do każdego kotła. 


   Paliwo: ekogroszek

   Moc kotła   12 kW 15 kW 19 kW 25 kW 30 kW
  Czas podawania  sek. 8/10/12 11/13/15 14/17/21 15/17/21 17/19/22
  Czas pomiędzy podawaniami  sek. 100 100 100 100 100
  Prędkość obrotowa dmuchawy  % 40-50 40-50 40-50 40-50 40-50
  Krotność podawania paliwa   1 1 1 1 1
  Czas przedmuchu sek. 5 5 5 5 5
  Czas pomiędzy przedmuchami min. 15/25 15/25 15/25 15/25 15/25
  Prędkość obrotowa dmuchawy w podtrzymaniu % 50 50 50 50 50

   Paliwo: pellet

   Moc kotła   12 kW 15 kW 19 kW 25 kW 30 kW
  Czas podawania  sek. 16/18 16/18 16/20 18/23 18/30
  Czas pomiędzy podawaniami  sek. 70/90 70/90 70/90 70/90 70/90
  Prędkość obrotowa dmuchawy  % 30-40 30-40 30-40 30-40 30-40
  Krotność podawania paliwa   1 1 1 1 1
  Czas przedmuchu sek. 5 5 5 5 5
  Czas pomiędzy przedmuchami min. 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10
  Prędkość obrotowa dmuchawy w podtrzymaniu % 50 50 50 50 50

   


  Do pobrania:

  Parametry sterownika - ekogroszek (243 KB) Parametry sterownika - pellet (237 KB)
 • Brak napięcia na jednym z wyjść prądowych (Negros)

  Brak napięcia na jedym z wyjść prądowych, mimo zapalonej diody informującej o pracy odbiornika (np. pompy) oznacza uszkodzenie sterownika. Aby mieć pewność prosimy w miejsce niepracującego odbiornika podłączyć inne urządzenie i ponownie sprawdzić regulator.

  UWAGA: Może zdarzyć się, że mimo zapalonej diody "DMUCHAWA" odbiornik ten nie pracuje. Sytuacja taka może mieć miejsce wtedy jeśli termostat awaryjny wykryje zbyt wysoką temperaturę i zablokuje wentylator. Jeśli zauważą Państwo taką sytuację prosimy schłodzić termostat i sprawdzić czy wentylator zostanie odblokowany. W normalnych warunkach blokada dmuchawy przez termostat awaryjny trwa aż temperatura nie spadnie do ok 55 stopni.

 • Komunikaty błędów (Tigra)

  Poniżej przedstawiamy poszczególne alarmy w zależności od uszkodzeń czujników oraz możliwości wyłączenia alarmów (za wyjątkiem uszkodzenia czujnika c.o.) celem awaryjnego palenia w kotle do momentu wymiany danego czujnika na nowy.

  Uszkodzenie czujników

  Każdy z czujników w jakie został wyposażony sterownik „TIGRA” bada na bieżąco temperaturę w miejscu gdzie został podłączony. Brak pomiaru, wskazań temperatury, oznacza jego uszkodzenie. W przypadku uszkodzenia głównego czujnika kotła konieczna jest wymiana na nowy. Palenie w kotle nie jest możliwe. W przypadku uszkodzeń pozostałych czujników (pomp oraz ślimaka/podajnika) palenie w kotle jest możliwe w trybie awaryjnym - dana pompa działa cały czas (brak włączania/wyłączania w zależności od temperatury). W przypadku uszkodzonego czujnika podajnika – temperatura nie jest badana, włącza się alarm uszkodzenia czujki. Bez czujnika palenie w kotle jest możliwe, można też wyłączyć alarm (należy za pomocą funkcji TEMP. ALARMU PODAJNIKA, obniżyć wartość aż pojawi się napis WYŁ.) W momencie cofnięcia się żaru w kierunku zbiornika sterownik nie włączy jednak awaryjnie podajnika celem wypchnięcia żaru. Należy czujnik jak najszybciej wymienić na nowy i ponownie ustawić parametr funkcji na wartość ok 70 ˚C by regulator włączył procedurę przesypywania w razie nagłego, niebezpiecznego wzrostu temperatury układu. Z uszkodzonym czujnikiem temperatury w trybie awaryjnym możliwe jest palenie w kotle przez 7 dni. Po tym czasie sterownik bezwzględnie włączy alarm i zablokuje możliwość użytkowania regulatora.

  Napis na wyświetlaczu:

  • AWARIA CZUJNIKA KOTŁA - WYMIENIĆ

  Napis ten oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik główny kotła c.o. Na czerwonym wyświetlaczu zamiast wskazań temperatury pojawia się też cyfra 000. Dalsze użytkowanie sterownika bez wymiany czujnika nie jest możliwe. Podczas gdy czujnik kotła jest uszkodzony nie włącza się wentylator oraz podajnik paliwa. Pompa c.o. włączana jest awaryjnie niezależnie od nastaw.

  • AWARIA Tpodl.

  Powyższy napis na ekranie oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik pompy ogrzewania podłogowego. Podczas gdy czujnik jest uszkodzony można wykasować alarm i dalej korzystać z możliwości włączenia pompy w trybie awaryjnym. Wystarczy ustawić za pomocą funkcji TEMPERATURA ZADANA PODŁOGÓWKI wartość maksymalną jaka jest możliwa do ustawienia. Pompa będzie pracować w trybie ciągłym, alarm zostanie automatycznie wykasowany. Brak pomiaru oznaczać będzie pracę pompy bez względu na pomiar z uszkodzonego czujnika a więc pracę bez przestojów. Ogrzewanie pomieszczeń będzie jednak możliwe do czasu wymiany czujnika (praca w trybie awaryjnym maksymalnie 7 dni) Drugim sposobem na wykasowanie alarmu jest ustawienie wartości funkcji TEMPERATURA ZADANA PODŁOGÓWKI (ustawienia serwisowe) na wartość WYŁ. Pompa nie będzie pracować, sterownik nie będzie też sygnalizować błędu uszkodzonego czujnika.

  • AWARIA Tcyr.

  Powyższy napis na ekranie oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik pompy cyrkulacyjnej. Podczas gdy czujnik jest uszkodzony można wykasować alarm i dalej korzystać z możliwości włączenia pompy w trybie awaryjnym. Wystarczy ustawić za pomocą funkcji TEMPERATURA WYŁĄCZENIA POMPY CYRK. (ustawienia serwisowe) wartość maksymalną jaka jest możliwa do ustawienia. Pompa będzie pracować w trybie ciągłym, alarm zostanie automatycznie wykasowany. Brak pomiaru oznaczać będzie pracę pompy bez względu na pomiar z uszkodzonego czujnika a więc pracę bez przestojów. Tłoczenie ciepłej wody będzie jednak możliwe do czasu wymiany czujnika (praca w trybie awaryjnym maksymalnie 7 dni) Drugim sposobem na wykasowanie alarmu jest ustawienie wartości funkcji TEMPERATURA WYŁĄCZENIA POMPY CYRK. na wartość WYŁ. Pompa nie będzie pracować, sterownik nie będzie też sygnalizować błędu uszkodzonego czujnika.

  • AWARIA Tcwu.

  Powyższy napis na ekranie oraz towarzyszący mu sygnał dźwiękowy + zapalona dioda alarm oznaczają uszkodzony czujnik pompy c.w.u. (ciepłej wody użytkowej). Podczas gdy czujnik jest uszkodzony można wykasować alarm i dalej korzystać z możliwości włączenia pompy w trybie awaryjnym. Wystarczy ustawić za pomocą funkcji TEMPERATURA ZADANA C.W.U. wartość maksymalną jaka jest możliwa do ustawienia. Pompa będzie pracować w trybie ciągłym, alarm zostanie automatycznie wykasowany. Brak pomiaru oznaczać będzie pracę pompy bez względu na pomiar z uszkodzonego czujnika a więc pracę bez przestojów. Podgrzewanie zasobnika z wodą będzie jednak możliwe do czasu wymiany czujnika (praca w trybie awaryjnym maksymalnie 7 dni) Drugim sposobem na wykasowanie alarmu jest ustawienie wartości funkcji TEMPERATURA ZADANA C.W.U. na wartość WYŁ. Pompa nie będzie pracować, sterownik nie będzie też sygnalizować błędu uszkodzonego czujnika.

  • AWARIA Tpod.

  Powyższy napis oznacza uszkodzenie czujnika podajnika. W przypadku uszkodzonego czujnika podajnika – temperatura nie jest badana, włącza się alarm uszkodzenia czujki. Bez czujnika palenie w kotle jest możliwe, można też wyłączyć alarm (należy za pomocą funkcji TEMP. ALARMU PODAJNIKA, obniżyć wartość aż pojawi się napis WYŁ.) W momencie cofnięcia się żaru w kierunku zbiornika sterownik nie włączy jednak awaryjnie podajnika celem wypchnięcia żaru. Należy czujnik jak najszybciej wymienić na nowy i ponownie ustawić parametr funkcji na wartość ok 70 ˚C by regulator włączył procedurę przesypywania w razie nagłego, niebezpiecznego wzrostu temperatury układu.


   Pozostałe alarmy

  • Temperatura wody w kotle wyższa niż 90 ˚C

  Bardzo ważny alarm informujący o niebezpiecznie wysokiej temperaturze wody w kotle prowadzącej do zagotowania się cieczy w instalacji c.o. Alarm włącza się powyżej 90 ˚C. Wyświetlacz sterownika zmienia się na kolor CZERWONY. Zapala się czerwona dioda ALARM oraz załącza sygnalizacja dźwiękowa. W momencie trwania alarmu (temperatura wyższa od 90 ˚C) podajnik oraz wentylator zostają bezwzględnie wyłączone. Pompy obiegowe włączają się w trybie awaryjnym celem schładzania instalacji c.o. Alarm ten trwa tak długo aż temperatura nie obniży się do 89 ˚C. Podczas trwania w/w alarmu na wyświetlaczu pojawia się napis TEMP. KRYTYCZNA

  • Temperatura wody w kotle w przedziale 80-90 ˚C

  Gdy temperatura wody w kotle przewyższy wartość 80 ˚C ale nie przekroczy 90 ˚C aktywuje się alarm informacyjny o nadchodzącym niebezpieczeństwie - alarm TEMP. KRYTYCZNEJ, który aktywuje się jak wyżej opisano powyżej 90 ˚C. Wyświetlacz w przedziale 80-90 ˚C zaczyna migać na czerwono, pojawia się cykliczny sygnał dźwiękowy, jednak palenie w kotle przebiega normalnie. Jest to alarm tylko informacyjny nie zakłócający w żaden sposób procesu palenia.
  Podczas w/w alarmu na wyświetlaczu pojawia się napis PRZEGRZANIE.

  • ALARM PRZEGRZANIA ŚLIMAKA / RURY PODAJNIKA

  Czujnik podajnika (prawidłowo zamontowany, w specjalnej tulei do tego przeznaczonej) na bieżąco kontroluje temperaturę ślimaka w rurze. Gdy z jakiegoś powodu żar cofa się w kierunku zbiornika rozgrzewając ślimak do niebezpiecznie wysokiej temperatury (fabryczna nastawa 70 ˚C, możliwość zmiany) sterownik załącza alarm. Wyświetlacz zaczyna migać na czerwono. Włącza się sygnał dźwiękowy. Regulator dla bezpieczeństwa włącza bezwarunkowo podajnik na określony czas ustawiany w menu sterownika (CZAS PRZESYPYWANIA) Fabryczna nastawa to 5 minut, możliwość zmiany. Włączenie awaryjne podajnika ma na celu wypchnięcie żaru z rury ślimaka i wystudzenie układu nie doprowadzając do zapłonu paliwa w zasobniku. Gdy podajnik się wyłączy po awaryjnym starcie i temperatura rury będzie niższa od wartości ustawionej za pomocą funkcji TEMPERATURA ALARMU PODAJNIKA wszystko wróci do normy. Alarmu ze względów bezpieczeństwa nie można przerwać. Można jedynie dowolnym przyciskiem wyłączyć sygnalizację dźwiękową.

  • ALARM SPADKU TEMPERATURY

  Sterownik „TIGRA” kontroluje na bieżąco stosunek temperatury aktualnej do zadanej. Korzystając z funkcji CZAS WYKRYCIA BRAKU OPAŁU możemy wybrać czas mierzenia spadku temperatury poniżej zadanej. Fabryczna nastawa to 90 minut. Jeśli przez 90 minut temperatura będzie cały czas się obniżać regulator poinformuje o tym fakcie sygnalizacją dźwiękową oraz zmieniającym się kolorem wyświetlacza. Dodatkowo pojawi się napis SPADEK TEMPERATURY. Możemy dowolnie zdefiniować czas po którym sterownik ma o owym spadku sygnalizować. Może to być dowolna wartość zależna od potrzeb użytkownika. Aby sterownik nie informował o spadku temperatury należy parametr funkcji CZAS WYKRYCIA BRAKU OPAŁU ustawić na WYŁ.

  • ALARM ANTYZAMARZANIE

  Sterownik automatycznie załącza pompy obiegowe podczas spadku temperatury poniżej +5 ˚C celem mieszania wody w instalacji nie dopuszczając do krzepnięcia cieczy. Podczas alarmu wyświetlacz zmienia kolor na ciemnoniebieski. Dodatkowo aktywuje się sygnalizacja dźwiękowa.

  • ALARM TERMICZNY (ZABEZPIECZNIE SPRZĘTOWE)

  Sterownik wyposażony jest w niezależne zabezpieczenie termiczne tzw. termostat awaryjny. To dodatkowy czujnik temperatury działający niezależnie od czujnika kotła. Rozłącza on bezwzględnie podajnik oraz wentylator przy stałej wartości temperatury 85-90 ˚C (zależnie od modelu termika). Podczas awaryjnego rozłączenia odbiorników wyświetlacz zmienia kolor na czerwony. Dodatkowo pojawia się napis TERMIK. Zabezpieczenie termiczne działa niezależnie od pozostałych zabezpieczeń i może zadziałać w tym samym czasie. Aby wszystko powróciło do normy TERMOSTAT AWARYJNY musi schłodzić się do temperatury 50 ˚C. W tym czasie następuje odblokowanie się wentylatora i podajnika umożliwiając dalsze palenie w kotle. Dodatkowy termostat awaryjny stosuje się celem zabezpieczenia instalacji przed przegrzaniem w wyniku np. uszkodzenia czujnika kotła lub jego przypadkowym wyjęciem z tulei kotła. Jeśli czujnik jest wyjęty, nie mierzy temperatury, nie może więc zadziałać alarm zbyt wysokiej temperatury wyłączający programowo podajnik oraz wentylator. Dodatkowy, niezależny termostat zabezpiecza instalację jeśli z jakiegoś powodu zawiedzie główny czujnik kotła c.o.

 • Montaż czujników sterownika (Tigra)

  Sterownik Tigra został fabrycznie wyposażony w 6 czujników temperatury (pięć czujników cyfrowych i jeden bimetalowy)

  • Czujnik temperatury kotła c.o.

  Czujnik ten bada aktualną temperaturę wody w kotle. Jest ona wyświetlana na bieżąco na czerwonym wyświetlaczu. Na jej podstawie realizowany jest program sterowania. Montujemy go tak aby zapewnić jak najlepszy kontakt czujnika z tulejką przeznaczoną do jego montażu na górnym płaszczu kotła c.o. W przypadku montażu czujnika na rurze zasilającej należy go przymocować za pomocą opaski zaciskowej tak aby element metalowy czujnika dotykał najlepiej całą swoją długością do rury. Należy uważać aby przewód nie dotykał elementów instalacji!! Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury zaleca się użycie pasty termoprzewodzącej. Nie należy stosować oleju! Może to doprowadzić do uszkodzenia czujnika.

  • Czujnik temperatury podajnika (kosza)

  Czujnik ten bada temperaturę rury w której odbywa się podawanie paliwa za pośrednictwem ślimaka. Na podstawie odczytu temperatury realizowany jest program alarmowy. W przypadku jej wzrostu powyżej temperatury ustawionej w funkcji (TEMPERATURA ALARMU PODAJNIKA) następuje przesypywanie opału (czas przesypywania ustawiany jest w funkcji CZAS PRZESYPYWANIA) Ma to na celu wypchnięcie żaru z rury podajnika. Czujnik ten mocujemy bezpośrednio do rury ślimaka wkładając rurkę czujnika w specjalnie przygotowane dla niego miejsce - tulejkę przy rurze ślimaka.

  • Czujniki temperatur c.w.u., pompy cyrkulacyjnej i ogrzewania podłogowego

  Są to czujniki mierzące temperaturę w miejscach ich zamontowania na podstawie której realizowany jst program włączania/wyłączania danej pompy.

  • Termostat awaryjny.

  Jest to czujnik niezależny, bimetalowy. Chroni instalację przed przegrzaniem. Działa niezależnie od regulatora. W przypadku wykrycia przez czujnik temperatury powyżej 85-90oC (zależnie od czujnika) - bezwzględnie wyłącza on dmuchawę i podajnik eliminując dalsze rozpalanie w piecu. Kiedy temperatura spadnie poniżej 50oC- dmuchawa i podajnik zostają aktywowane ponownie. Czujnik ten montujemy przymocowując go opaską do rury zasilającej, którą wychodzi ciepła woda na instalacje, pamiętając aby przewód nie dotykał bezpośrednio rur instalacji c.o. Rury może dotykać końcówka czujnika wraz z odcinkiem termokurczliwej koszulki izolacyjnej.

  - Nie należy zanurzać czujników w wodzie, oleju itp. - grozi to uszkodzeniem czujnika
  - Podczas montażu i eksploatacji należy zwrócić szczególną uwagę aby przewody czujnika nie dotykały elementów gorących instalacji c.o.
  - Wszyskie czujniki w jakie został wyposażony sterownik nie podlegają gwarancji

   

 • Blokada i tryb awaryjny przy wysokich temperaturach (Tigra)

  Każdy dobry sterownik posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem się kotła. Sterownik np. TIGRA posiada niezależny termostat awaryjny, który odcina dopływ prądu na wentylator i podajnik przy temperaturach rzędu 90 stopni. W przedziale 80-90 stopni sterownik umożliwia palenie, ale sygnalizuje użytkownikowi o niebezpieczeństwie przegrzania. Wyświetlacz mruga na czerwono. Wszystkie funkcje sterownika realizowane są jednak bez zakłóceń. Jeśli zdarzy się Państwu przegrzanie kotła na wyświetlaczu pojawi się stosowny komunikat. Termostat awaryjny odblokowuje się samoczynnie przy temperaturze ok 60 stopni. Wtedy to podajniki i wentylator powracają do normalnej pracy.

 • Tryb letni i zimowy (Tigra)

  Tryb letni i zimowy tak naprawdę nie różnią się między sobą. Jest to tylko kwestia ustawień sterownika. W okresie letnim wykorzystywana jest z reguły tylko pompa c.w.u. - ładująca zasobnik ciepłej wody. Nie zalecamy wyłączenia pompy c.o. zupełnie. Najlepiej jest ustawić ją tak aby przy normalnych temperaturach nie pracowała, natomiast załączyła się np. przy 70 stopniach by wychłodzić kocioł. Sterownik oczywiście posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem włączające pompę ale lepiej jest ją ustawić dodatkowo by załaczyła się wcześniej. W tym celu należy wybrać funkcję TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY C.O. i ustawić parametr na 70 stopni. Gdy w kotle temperatura oscyluje wokół 48-60 stopni pompa c.o. się nie włączy. Będzie pracować tylko pompa c.w.u.

  W okresie letnim bardzo ważne są ustawienia sterownika pod kątem czasów podawania i przedmuchów. Jeśli pozostawimy nastawy zimowe temperatura może niebezpiecznie rosnąć powyżej zadaną. Okres letni to czas kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest bardzo małe. Na pewno należy zmniejszyć czas podawania, ograniczyć przedmuchy zmniejszając czas przedmuchu i częstotliwość. Należy też obniżyć krotność podawania aby w stanie nadzoru kocioł nie pobierał tak dużo paliwa. Warto też zmniejszyć moc dmuchawy. Zbyt mocne ograniczenie nastaw może powodować cofanie się żaru w kierunku ślimka. Zbyt duże dawki paliwa i przedmuchy będą powodować duże wzrosty temperatur powyżej zadaną.

  Więcej na temat ustawień trybu c.w.u. dla sterownika znajduje się w instrukcji obsługi regulatora na str. 25

 • Paliwo wypala się ale tworzą się spieki (żużle)

  Problem tego typu pojawia się gdy używamy paliwa bardzo słabej jakości lub gdy moc dmuchawy jest zbyt duża.  Czasami zauważyć można posklejane duże grudki wielkości dłoni w popielniku lub na głowicy (palenisku). W dużej mierze jak wspominamy wyżej zależy to od samego paliwa. Każdy groszek ma inne parametry. Z reguły zwaraca się uwagę na kaloryczność tymczasem zapominamy o spiekalności, zawartości popiołu itd. To te parametry mówią nam o tym jak będzie wyglądał groszek po spaleniu. W dużej mierze to co się dzieje zależy od mocy dmuchawy. Im większa tym większa tendencja do wystąpienia takiego zjawiska. Zaleca się aby ustawić wentylator na bardzo małą moc i zwiększać tylko do takiego poziomu, który zapewni optymalne spalanie w sensie uzyskiwania temperatury i wypalania się paliwa. Jeśli okaże się, że np. opał wypala się dobrze przy np. 40% nie ma konieczności jej zwiększania. Jeśli regulacja mocy nie pomaga należy zakupić inny groszek, u innego dostawcy i sprawdzić celem porównania. Należy też pamiętać o odpowiednim poziomie żaru na głowicy.

 • Temperatura wrasta powyżej zadaną

  Zjawisko takie obserwujemy gdy kocioł produkuje zbyt dużo ciepła w stosunku do potrzeb energetycznych. Nadmiar ciepła w postaci wyższej temperatury niż ustawiona przez użytkownika ma miejsce głównie poza sezonem grzewczym, kiedy to podgrzewany jest tylko zasobnik ciepłej wody użytkowej lub nawet w sezonie grzewczym przy dobrze ocieplonych budynkach gdy nastawy sterownika powodują pracę kotła na mocy maksymalnej, która nie jest w danej chwili konieczna.

  Wyższa temperatura niż zadana przez użytkownika to praca sterownika w stanie NADZÓR. W tym trybie realizowane są tylko funkcje przedmuchów i krotność podawania. Można też ustawiać moc dmuchawy dla trybu nadzór zatem regulacji sterownika dokonujemy tylko za pomocą tych paramaterów. Dla pewności można jednak zmniejszyć CZAS PODAWANIA w zależności od potrzeb. Czas przedmuchu powinien ulec skróceniu, czas pomiędzy przedmuchami należy nieznacznie wydłużyć oraz ustawić krotność o 1-2 punkty wyżej w stosunku do tego jak ustawiona jest w sezonie grzewczym gdy konieczna jest praca kotła na większych mocach. Obroty dmuchawy należy zmniejszyć. Wielokrotnie użytkownicy pytają nas o konkretne wartości, nikt jednak nie jest w stanie ich podać. Nawet ten sam kocioł zainstalowany np. w 50 budynkach będzie wymagał innych nastaw. To jakie one powinny być zależy od ok 25 czynników począwszy od rodzaju instalacji, metrażu, izolacji budynku a skończywszy na kaloryczności paliwa, temperaturze zadanej, ilości grzejników itp., itd. Jedyne co możemy zrobić to pomóc użytkownikowi, wskazując mu odpowiednie parametry do regulacji, których wartości jednak należy dobrać samemu obserwując proces palenia aby ustawić sterownik tak by ten proces przebiegał prawidłowo.

 • Duży spadek temperatury po przejściu ze stanu NADZÓR do REGULACJI

  Przyjmuje się, że temperatura po przejściu ze stanu NAZDÓR do REGULACJI spada o ok. 2 do 6 stopni w stosunku do temperatury zadanej (nie licząć histerezy). Zależy to od bardzo wielu czynników począwszy od ilości wody w instalacji a na kaloryczności paliwa kończąc. Powrót z powrotem do temperatury zadanej trwa w zależności od warunków średnio od 5 do 15 minut a nawet więcej. Jeśli przykładowo moc dmuchawy ustawiona jest na zbyt dużą to w chwili jej załączenia część ciepła ulatuje kominem na zewnątrz. Poza tym bezwładność kotła jest na tyle duża, że nie sposób zatrzymać w jednej chwili procesu spadku temperatury, który zaczął się jak jeszcze temperatura zadana była osiągnięta. Przykładowo jeśli temperatura zadana ustawiona jest na 50 stopni temperatura rzeczywista może wynosić np. 52-53 stopnie. W pewnym momencie zaczyna spadać. Przejście ze stanu nadzór do regulacji nie zatrzymuje od razu tego procesu dlatego też spadek poniżej zadanej może wynieść nawet 6 stopni. Podgrzewanie wody jest również procesem długotrwałym dlatego też powrót do nadzoru nie jest bardzo szybki i musi trochę potrwać.

 • Pojawiający się dym z rury ślimaka lub zbiornika na opał

  Pojawiający się dym, który wydostaje się z rury ślimaka lub zbiornika może być wynikiem:

  • zbyt niskiego poziomu żaru na głowicy,
  • zbyt niskiego poziomu paliwa w zbiorniku,
  • zbyt słabego ciągu kominiowego,
  • zanieczyszczonej głowicy podajnika,
  • zanieczyszczonych kanałów dymnych w kotle.
 • Objaśnienie parametrów konfiguracyjnych sterownik (Tigra i Negros)

  Uwaga! Przeczytaj zanim przystapisz do ustawień sterownika. 

  • Czas podawania - jest to czas, na jaki ma się załączyć podajnik, aby podać opał ba palenisko palnika.
  • Czas pomiędzy podawaniem - to pauza pomiędzy kolejnymi dawkami podawanego paliwa ustawianego za pomocą funkcji „czas podawania”.
  • Krotność podawania - oznacza wartość, co który przedmuch ma załączyć się podajnik celem podania paliwa. Krotność podawania obowiązuje w stanie „nadzór”. W zależności od krotności ustawionej np. na 2 podajnik załączy się, co drugi przedmuch i poda paliwo zgodnie z wartością „czas przedmuchu”. Jeśli „czas przedmuchu” jest ustawiony np. na 10 a krotność na 2 to podajnik włączy się, co drugi przedmuch na czas 10 sekund.
  • Czas przedmuchu - oznacza czas, na jaki ma się załączyć dmuchawa w chwili włączenia przedmuchu. Przedmuch można wyłączyć całkowicie. W tym celu należy czas przedmuchu ustawić na wartość WYŁ.
  • Czas pomiędzy przedmuchami - jest to inaczej czas przerwy pracy wentylatora pomiędzy kolejnymi cyklami załączenia podczas przedmuchów.
  • Obroty dmuchawy - maksymalna moc dmuchawy wyrażona w procentach (%). Mniejsza i większa wartość w zależności od rodzaju stosowanego paliwa.
  • Obroty w stanie nadzoru - obroty, z jakimi pracuje dmuchawa w stanie nadzoru.
  • Temperatura zadana c.w.u. - parametrem tym ustawiamy temperaturę, jaka ma być w zasobniku c.w.u. Powyżej temperatury ustawionej pompa c.w.u. nie pracuje. Poniżej załącza się. Histereza wynosi 3 stopnie. Pompę c.w.u. można też całkowicie wyłączyć (TEMPERATURA ZADANA c.w.u. musi być ustawiona na WYŁ.)
  • Temperatura załączenia pompy c.o. - powyżej tej temperatury następuje załączenie pompy c.o. (wyjątek stanowi zastosowanie termostatu pokojowego, lub ustawienie priorytetu c.w.u.). Poniżej tej temperatury pompa jest wyłączana (histereza wynosi 4 stopnie).
  • Temperatura wyłączenia regulatora - oznacza temperaturę, poniżej której regulator przechodzi w stan wygaszania.

  Do pobrania:

  Objaśnienie parametrów konfiguracyjnych (276 KB)
 • Czyszczenie kotła – dlaczego warto robić to regularnie?

  Czyszczenie kotła – dlaczego warto robić to regularnie?

  Podczas spalania paliwa w kotle c.o. gromadzi się popiół, pył, smoła oraz sadza. Ich regularne usuwanie jest niezbędne do utrzymania należytej mocy oraz deklarowanej sprawności kotła. To jednak nie jedyne wskazania, dlaczego warto czyścić kocioł regularnie. Systematyczne czyszczenie kotła c.o. pozwala utrzymać go w dobrej kondycji, a bagatelizowanie tych czynności może wiązać się z poważnymi konsekwencjami i niespodziewanymi wydatkami w trakcie sezonu.

  Bieżące czyszczenie kotła i konserwacja kotła po sezonie

  Częstotliwość czyszczenia kotła zależy od jego rodzaju, mocy, sposobu eksploatacji oraz rodzaju i jakości stosowanego opału. Należy pamiętać, że nawet nowoczesne „bezobsługowe” kotły c.o. wymagają bieżącego czyszczenia. Oczywiście jest ono znacznie mniej kłopotliwe od czyszczenia starych kotłów, jednak to bardzo istotny element eksploatacji kotła, którego nie należy pomijać. Bieżące czyszczenie kotła nie jest skomplikowane – można wykonać je samodzielnie przy użyciu prostych narzędzi n. graka, hak oraz wycior. Przy maszych kotłach c.o. czynność ta zajmuje dosłownie parę minut. Bardzo istotnym elementem eksploatacji jest również gruntowne czyszczenie kotła po sezonie grzewczym. Należy wówczas usunąć z wnętrza kotła resztki paliwa, wybrać popiół, a także oczyścić ścianki wewnętrzne, kanały konwekcyjne, komorę spalania, komorę załadunkową i inne elementy kotła z wszelkich nalotów i pozostałości, a także należy pamiętać o kominie. Tego typu zadanie można oczywiście wykonać samodzielnie.

  Dlaczego warto regularnie czyścić kocioł z podajnikiem

  Regularne czyszczenie kotła z podajnikiem jest szczególnie istotne, jeśli zależy nam na zachowaniu jego wysokiej sprawności. Jeśli urządzenie jest czyste i zadbane, pracuje taniej i efektywniej. Łatwiej utrzymać w nim stały poziom mocy, a ponadto zużywa się mniej paliwa. Kocioł, który jest systematycznie czyszczony charakteryzuje się ponadto znacznie większą żywotnością. Bieżące czyszczenie kotła oraz sezonowa konserwacja pozwalają na jego dłuższą bezawaryjną eksploatację, ponieważ zmniejsza się prawdopodobieństwo nagłych awarii. Wszystkie wykryte podczas konserwacji kotła nieprawidłowości można w porę (i niedrogo) naprawić, zanim przerodzą się w poważną usterkę,. Nie należy również zapominać, że czysty i zadbany kocioł, to kocioł bezpieczny dla domowników oraz dla środowiska naturalnego.

  Skutki nieczyszczenia kotła z podajnikiem

  Nieregularnie czyszczony kocioł c.o. z czasem zacznie zużywać znacznie więcej paliwa, co generuje dodatkowe koszty związane z jego eksploatacją. Osadzające się wewnątrz pozostałości po spalaniu zmniejszają zdolność przekazywania ciepła i obniżają deklarowaną sprawność kotła. Nieczyszczony kocioł to jednak nie tylko większe zużycie paliwa, ale również osłabienie ciągu kominowego, zaburzenia procesu spalania, a nawet cofanie się spalin do kotłowni. Nieusuwane osady po pewnym czasie spiekają się, tworząc na ściankach i elementach kotła powłokę nieusuwalną, która przyczynia się do szybszego zużywania się kotła. Zaniedbanie obowiązków związanych z czyszczeniem kotła może zatem skutkować jego szybszą korozją, a także uszkodzeniem lub zablokowaniem jego elementów. Zmiany te mogą być tak poważne, że kocioł będzie nadawał się jedynie do wymiany. Należy pamiętać również, że nieczyszczony kocioł działa mniej ekologicznie i emituje znacznie więcej szkodliwych substancji do środowiska – nie pomoże tu wtedy żaden certyfikat i zgodność kotła z normą.

  Dbaj o swój kocioł i czyść go regularnie! 

 • Prawidłowe ustawienie serwisowe wentylatora WPA 07 w kotłach 5 klasy i Ecodesign - sterownik Tigra

  Aby wentylator WPA 07 (34 W) pracował prawidłowo, zmień tryb pracy sterownika na "wyłączony" i w ustawieniach serwisowych wprowadź następujące ustawienia:

  • minimalna moc dmuchawy - 35%
  • maksymalna moc dmuchawy - 70%
Powrót

Najczęstsze pytania

Porady fachowców

Wymiana i konserwacja

Pliki do pobrania

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Kliknij zgadzam się.