Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Telefon: 604 814 414     E-mail: biuro@stalkot.pl

ekologiczne ogrzewanie - zawsze z kotłami STALKOT

Producent kotłów c.o. oraz automatycznych układów nawęglania

Sterownik kotła c.o. Atos

 

  1. Programowanie ustawień menu

Aby dokonać zmian w menu sterownika, należy przycisnąć przycisk MENU i przytrzymać go przez 3 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się pierwszy parametr. Przyciskami + , - możemy wybrać co chcemy zmienić. Po wybraniu odpowiedniego parametru należy przycisnąć ponownie przycisk MENU. Wtedy za pomocą + lub - zmniejszamy lub zwiększamy jego wartość. Przyciśnięcie kolejny raz MENU spowoduje zapamiętanie zmiany. Sterownik automatycznie wyjdzie z MENU jeśli nie przyciśniemy żadnego przycisku przez 3 sekundy.

Możliwy jest także powrót do ustawień fabrycznych w przypadku rozregulowania sterownika. W tym celu parametr funkcji (UF) należy ustawić na I i przycisnąć przycisk
„MENU" w celu zapamiętania.

  1. Rozpalanie w kotle
  • Załączyć zasilanie sterownika włącznikiem sieciowym
  • Ustawić żądaną temperaturę przyciskami(+),(-).W trakcie nastawiania pojawi się na wyświetlaczu pulsująca wartość temperatury nastawionej
  • Przyciśnięcie przycisku START powoduje załączenie nadmuchu w kotle i zapalenie diody ostrzegawczej(ROZRUCH).Po osiągnięciu nastawionej temperatury nadmuch automatycznie się włączy. Zapali się dioda NADZÓR
Po wykonaniu powyższych czynności sterownik zapewnia:
  • Utrzymanie stałej nastawionej temperatury kotła C.O. przez automatyczne załączanie nadmuchu w palenisko. Dmuchawa załącza się gdy temperatura spadnie poniżej a wyłączy się gdy ją osiągnie.
  • Automatyczne załączenie pompy obiegowej C.O. po osiągnięciu przez kocioł temperatury nastawionej dla pompy obiegowej
  • Samoczynne wyłączenie zasilania nadmuchu i pompy obiegowej po wyczerpaniu się zapasu opału w palenisku.
  • Ciągły odczyt temperatury kotła na wyświetlaczu LED
 

Katalog 2012


Katalog kotłów Stalkot